• Φορολογικες εδρες Α' ΔΟΥ Θεσσαλονικης.
    Από 600 € το χρόνο (50 € το μήνα)
    Ανεξάρτητοι διαιρετοί χώροι χωρίς λοιπές επιβαρύνσεις κοινοχρήστων, δημοτικών τελών, ρεύματος κτλ.
    Ελέγξτε διαθεσιμότητα!
Strategic Planning

Εμπορία / e-Shops

Η ανεξαρτησία και αυτοτέλεια των χώρων επιτρέπει τη στέγαση επιχειρήσεων με εμπορικές δραστηριότητες.

Financial Clean-Up

Υπηρεσίες

Οι χώροι πληρούν τις προϋποθέσεις για φορολογική έδρα κάθε είδους παροχής υπηρεσίας.

Cash Flow Planning

Σωματεία / ΜΚΟ

Επαγγελματικές Ενώσεις, Αστικές μη Κερδοσκοπικές, ΚΟΙΝΣΕΠ κτλ.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ειδικές τιμές για νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups)

Παρέχουμε ανεξάρτητους χώρους, κατάλληλους για δήλωση φορολογικής έδρας. Καλύπτουμε κοινόχρηστες δαπάνες, υπηρεσίες καθαρισμού και ασφάλειας.

Απευθυνόμαστε σε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρήσεις, Μ.Κ.Ο., Κοιν.Σ.Επ., σωματεία, Start Up, καθώς και σε όλους εσάς που θέλετε να δημιουργήσετε την δική σας επιχείρηση και δεν τολμάτε.

Η Flexice λειτουργεί ως θερμοκοιτίδα νέων επιχειρήσεων υποστηρίζοντας τις ομάδες που εργάζονται πάνω σε μία καινοτόμα ιδέα σε όλες τις φάσεις της σύστασης, λειτουργίας και ανάπτυξης τους. Οι συνεργαζόμενοι σύμβουλοι βοηθούν τις υπό σύσταση και νεοσύστατες εταιρίες να αναπτυχθούν παρέχοντας υπηρεσίες όπως, εύρεση κατάλληλων συνεργατών και ανθρώπινο δυναμικό, πρόσβαση σε τεχνολογικη καινοτομία, λογιστικές και νομικές υπηρεσίες, θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, υπηρεσίες μάρκετινγκ και προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Χωρις εγγυησεις ή μακροπροθεσμες δεσμευσεις

Διεύθυνση: Βίτσι 55, 54627, Θεσσαλονίκη

Όλες οι διαδικασίες (μισθωτήρια κτλ.) μπορούν να γίνουν εξ' αποστάσεως και ηλεκτρονικά.